lichtplaten golfplaten verandadak overkapping

Aanbiedingen

Aanbiedingen Stegplatten, Doppelstegplatten und weitere Produkte für Überdachungen
speciale aanbieding kanaalplaten van polycarbonaat in 16mm dikte - 17,90 € / m² - 10 jaar garantie


Complete prijzen

kunststofplaten  kunststof dakbedekking
Aanbieding met complete prijzen


Montageinstructie
installatie-instructies
Verlegeanleitung


 


Colofon

Verantwoordelijk voor de inhoud

Kunststoffhandel Schleiting GbR
Andre Schleiting
Alte Bundesstraße 11
46419 Isselburg

E-Mail: info@overkapping-kopen.nl  

Telefoon: +49 (0) 2874 - 942656
Fax: +49 (0) 2874 - 942657

Webdesign
4smartmedia
Nordstr. 52
46399 Bocholt
www.4smartmedia.de


Drecte/indirecte schade

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.
4smartmedia wijst alle mogelijke garanties af in verband met informatie die op deze website wordt verstrekt, en aanvaardt evenmin verantwoordelijkheid voor beslissingen die op basis van deze informatie door de lezers worden genomen. 4smartmedia is in geen geval aansprakelijk voor bijzondere, indirecte of gevolgschade door gebruiksderving, gegevensverlies of winstderving, zij het in de vorm van een contractuele daad, nalatigheid of andere daad, die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de hier verstrekte informatie. Links naar andere websites vanaf 4smartmedia, verwijzing naar een product, proces of dienst met handelsnaam, handelsmerk, fabrikant of anderszins vormt of impliceert geen goedkeuring of aanbeveling van die sites en de daarbij behorende informatie.

Copyright en inhoud
Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts, artikelen, lessen en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de webmaster. 4smartmedia probeert deze website zo actueel mogelijk te houden, desondanks dragen wij geen verantwoording voor eventuele foutieve vermeldingen

Teksten en prijzen op de site
De weergegeven teksten, gegevens en prijzen worden meegedeeld onder alle voorbehoud. De prijzen zijn onderhevig aan wijziging door ons en wij kunnen geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke foutieve informatie.

Handelsmerken
Behalve indien anders gestipuleerd zijn alle handelsmerken op de websites beschermd door de wet op de handelsmerken.

Externe informatie
Deze website bevat links naar websites of naar webpagina's van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.


Privacybeleid

De bescherming van uw persoonlijke gegevens bij enquêtes, verwerking en gebruik naar aanleiding van uw bezoek aan onze homepage is voor ons erg belangrijk. Uw gegevens worden binnen het kader van de wetgeving beschermd. Vervolgens vindt u informatie over welke gegevens na uw bezoek aan de homepage worden geregistreerd en hoe ze worden gebruikt.

1.Enquêtes en verwerking van gegevens
Iedere toegang tot onze homepage en iedere oproep van een op de homepage gedeponeerd bestand wordt vastgelegd. Het bewaren ervan dient interne, met betrekking hebbend op het systeem, en statistieke doelen.
Vastgelegd worden: naam van het opgeroepen bestand, datum en tijdstip, getransporteerde gegevenshoeveelheid, melding over succesvolle oproep, webbrowser en aangevraagde domain. Aanvullend worden de IP- adressen van de aanvragende computers vastgelegd. Verdere persoonlijke gegevens worden alleen geregistreerd als u deze informatie vrijwillig geeft, bv. in het kader van een aanvraag, registrering of bij gebruik van een contactformulier.

2.Gebruik en doorgeven van persoonlijke gegevens
Voor zover u ons uw persoonlijke gegevens ter beschikking hebt gesteld, gebruiken wij deze alleen om uw aanvragen te beantwoorden, voor de afwikkeling van besloten overeenkomsten en voor de technische administratie. Uw gegevens worden alleen in de volgende gevallen aan derden verstrekt als het noodzakelijk is ten behoeve van de contractafwikkeling – in het bijzonder het doorgeven van bestellingsgegevens aan de leveranciers – of als het noodzakelijk is ten behoeve van afrekeningen  of als u van te voren heeft ingewilligd. U hebt het recht een verleende toestemming op ieder moment te herroepen. Het wissen van opgeslagen persoonsgegevens gebeurt dan als u uw toestemming tot opslag herroept, als u voor uw doeleinden weet dat de opslag niet meer nodig is of als uw opslag om andere wettelijke redenen niet geldig is.

3. Recht op inlichting
Op schriftelijk verzoek informeren wij u graag over uw persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen.

4. Veiligheidsinformatie
Wij doen ons best om uw persoonlijke gegevens door het benutten van alle technische en organisatorische mogelijkheden het zo op te slaan, dat de gegevens voor derden niet toegankelijk is. Bij de communicatie per e-mail kunnen wij deze volledige zekerheid niet garanderen. Daarom wordt door ons aanbevolen om vertrouwelijke informatie per post te sturen.Contact

Contact


Vrachtkosten

Montage-Service
lexan lijmhout  terrasoverkappingen bouwen verandadak
in de straal van 150 km van 46419 Isselburg in Duitsland

Galerij

   Anfahrt route beschrijving Mail Contactformulier

Kunststoffhandel Schleiting GbR
Alte Bundesstraße 11
D-46419 Isselburg (Duitsland)

Telefoon: +49 (0) 2874 - 94 26 56
Fax:         +49 (0) 2874 - 94 26 57
E-Mail: info@overkapping-kopen.nl
 
  AGB Impressum Colofon